Duše zhi náleží prvku vody, tedy ledvinám. Představuje ducha určení (je podstatou DNA), cílevědomost, vůli. Její ctností je moudrost. Jejím hlavním úkolem je moudře hospodařit s s  esencí, kterou uschovává a poskytuje všem orgánům. Aby toto dobře fungovalo, je nezbytná moudrost. S tím přichází schopnost dovršení svých cílů, pocit bezpečí a něhy. Při nerovnováze může docházet buď…

čtěte více

Duše po náleží prvku kovu, tedy plicím. Představuje tělesnou duši. Její ctností je poctivost. Řídí purifikaci, pročišťování a rozptylování Qi, má na starosti celkovou regeneraci organismu. Pokud vše dobře funguje, člověk vede zdravý životní styl, což vede k pocitu pohody, optimistické náladě, dobrotě, pocitu sounáležitosti. Člověk se cítí být prospěšný. Při nerovnováze může docházet buď…

čtěte více

Duše yi náleží prvku země, tedy slezině. Představuje střed, ego. Její ctností je rovnocennost, tj. vše je ,,fér“, vše je posuzováno stejným způsobem, bez diskriminace. To umožňuje přijímat vše stejnou měrou. Aby toto fungovalo, je nezbytná znalost sama sebe. S tím přichází sebevědomí a pocit bezpečí, jak ve vztazích, tak ve vztahu ke společnosti. Tento stav…

čtěte více

Duše hun náleží prvku dřeva, tedy játrům. Představuje svět duševna, tvořivost. Její ctností je láska. Přichází dítěti tři dny po narození. Má jangovou povahu a je jí vlastní neustálý pohyb (přicházení a odcházení), hledání a objevování. Není ji vlastní klid. Je základní složkou shen, dává mu dynamiku pohybu, který se projevuje naší schopností plánovat, mít…

čtěte více

Každá bytost je plná pocitu viny, aniž by si toto sama úplně uvědomovala. Tento pocit viny pak nutí člověka buď k tomu, že sám sebe trestá (tj. je zde pocit hněvu na sebe, nenávisti sebe sama) nebo se pasuje do role záchranáře ostatních (do role oběti, tj. opět je zde skrytý hněv na sebe sama s…

čtěte více