Vztah shen a duše po

Duše po náleží prvku kovu, tedy plicím. Představuje tělesnou duši. Její ctností je poctivost. Řídí purifikaci, pročišťování a rozptylování Qi, má na starosti celkovou regeneraci organismu. Pokud vše dobře funguje, člověk vede zdravý životní styl, což vede k pocitu pohody, optimistické náladě, dobrotě, pocitu sounáležitosti. Člověk se cítí být prospěšný.

Při nerovnováze může docházet buď k tomu, že:

  • Shen nekontroluje po dostatečně, pak nadbytek aktivity vede k přílišnému rozptylování Qi, člověk může působit až zmateně
  • Shen kontroluje po příliš, takže člověk může prožívat tíseň, smutek, žal, útlak a cítit se separovaný od ostatních, neužitečný.