Tuina


Tuina v překladu do češtiny znamená tlač a uchop.  Tuina techniky se řadí mezi masáže a vychází z poznatků tradiční čínské medicíny. Jejich příznivý vliv na zdraví člověka jim zajistil místo na výsluní po tisíciletí.

Tuina využívá diagnostických metod tradiční čínské medicíny. Na základě jejich výsledků se zvolí vhodná technika, většinou jde o určitý sled technik, směřující k nápravě pohybu QI (čchi) v organismu. Tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků nemoci. V tradiční čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle fytoterapie, akupunktury, dietetiky a jiných metod, plnohodnotná léčebná disciplína. Tuina se také s výhodou kombinuje s různými pomocnými technikami, jako je např. moxování, baňkování a kua-ša.

Prostřednictvím různých technik masáže se drénují dráhy a spojnice, normalizuje se stav jin a jangu, harmonizují se systémy výživy a ochrany, vitální (životní) energie a krve a harmonizují se jinové a jangové orgány. Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku nebo na židli. Pomocí masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.

Tuina masáže slouží nejen k nápravě určitého zdravotního stavu, ale jsou i vhodnou preventivní technikou. Jsou vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii.

Pro praktika tuina masáží znamená jeho práce práci s energií a její obrovský výdej. Aby si udržel své zdraví, měl by praktikovat vhodná cvičení, jako např. cvičením qigongu, jógu apod.  Někdy se proto tuina nazývá jako qigong tuina.

Příklady využití tuina masáží:

Cirkulace krve a energie QI – tuina obnovuje a podporuje krevní oběh a cirkulaci energie QI, která pokud je zablokovaná, nemůže proudit. Vlivem toho dochází ke stagnaci energie QI nebo ke krevním stázám. Může dojít k bolestem, otokům apod. Pokud se problém včas neřeší, může dojít k poškození funkce jednotlivých orgánů, vnitřností a celých systémů. Tuina masáž využívá propojení povrchu a nitra prostřednictvím akupunkturních bodů a meridiánů /energetických drah). Působením na povrchu tak může ovlivnit funkci jednotlivých orgánů a vnitřností, obnovit komunikaci uvnitř těla, uvolnit a zprůchodnit jednotlivé dráhy a cévy a tím odstranit příčinu bolesti popřípadě poruchy funkcí.

Regulace a harmonizace organismu –„Zdraví je tam, kde jin a jang jsou ve vzájemné harmonii“. Pokud dojde k jakékoliv nerovnováze (ve smyslu narušení harmonie jejich fungování, narušení jejich relativní rovnováhy) přichází nemoc. Tuina pomáhá k nápravě nerovnovážného stavu jin a jangu. Vychází přitom z výsledků diagnostiky stanovené na základě metod tradiční čínské medicíny. Toto je nutné pro správné rozlišení stavů, jako je např.:

  • stav kdy energie QI je příliš nahoře, v tom případě je nutné podpořit klesání,
  • stav kdy energie QI je příliš uvnitř, v tom případě je nutné podpořit vystupování,
  • stav kdy energie QI je příliš zahuštěna, v tom případě je nutné podpořit cirkulaci a lehkost

Posílení imunity organismu

Na povrchu těla se nachází ochranná vrstva tvořená energií Weiqi. Organismus, který nefunguje jak má, má většinou nedostatek této ochranné energie. Pokud je tato v nedostatečnosti, organismus nemá sílu zabránit vniknutí patogenních škodlivin do těla a tím zabránit vzniku nemocí.  Tuina podpořením správného fungování organismu pomáhá vytvářet dostatek energie na posílení povrchové obranné vrstvy těla.

Regenerace tkání – Při zranění tkání může dojít ke stagnacím energie nebo krve. Tím i k bolestivým stavům, otokům, nebo krevním sraženinám. Tyto stagnace a překážky omezují průchodnost meridiánů, znemožňují oběh krve a tím zabraňují výživě tkání. Tuina tak odstraněním stagnací a překážek obnoví a urychlí regeneraci tkání.