Jak se učinit mladšími

Jak se učinit mladšími

Na počátku je myšlenka. Ta vytváří realitu. Je to jako když malíř nejdříve vidí obraz ve své hlavě a pak jej přenese na plátno. Kde se ten obraz vzal? Vznikla ,,představa“, která se dotvářela na podkladě souvisejících myšlenek.

Pokud bychom vyjmuli duši ze starého člověka, ať již ženy nebo muže, a vložili ji do mladého těla, přičemž by se nezměnilo uvažování, způsob myšlení, velice rychle by došlo k procesu stárnutí. V USA proběhl pokus, kdy staří lidé, již různě nemocní, dřívější spolužáci a studenti gymnázia, byli vráceni do stejného prostředí, jako za dob mládí. V budově, kde se nacházelo gymnázium, bylo zařízeno vše, jako v době jejich studia. Dostávali noviny z té doby, poslouchali hudbu té doby apod. Postupně se tito lidé ,,nacítili“ na tuto dobu studia a začali jako studenti uvažovat a chovat se tak. A s jakým výsledkem?

U většiny došlo k očividnému zlepšení zdraví a zlepšení vzhledu. Jinými slovy omládli.

Z výše uvedeného výzkumu vyplynul jednoznačný závěr –  změna duševního stavu přináší změnu těla. Pokud ke změně duševního stavu nedojde i mladé tělo rychle zestárne.   Základem je tedy mladistvě uvažovat. Tím se zpomalí proces stárnutí a dokonce můžeme vypadat lépe.

Když je to tak jednoduché, tak proč to tedy nejde? Proč to lidé nevyužijí?

  • Prostě někdy je to tak jednoduché, že tomu nelze uvěřit. No a čemu nevěříme, to prostě není.
  • Dalším důvodem může například být, že ačkoliv si většina lidí stěžuje na stáří, ve skutečnosti v něm často nachází uspokojení, a to i se všemi omezeními, které s ním souvisí.

Nezbytná je pevná vůle a přesvědčení. Je nezbytné nejenom věřit, ale i disciplinovaně konat. Rozhodnout se a konat!

Je nutné zapomenout na duševní manýry stáří. Změnit držení těla a toto si pohlídat po celý den, při každé činnosti, při každé příležitosti. Uvolnit hrudník, pozvednout bradu, držet hlavu vzpříma. Dosáhneme mladistvějšího vzhledu již tímto opatřením. Navíc takovéto držení těla pozvedne ducha, což má vliv na chování a tím i na vzhled.

Důležitá je přímá chůze, nešourat se, zvedat nohy a dělat pořádné kroky. Mít na očích svůj cíl a také vše co je kolem nás.

Učinit zázrak znamená po něm opravdu toužit. Přijmout představu, že je jisté (ne jen pravděpodobné), že to dokážeme.

Pokud je omládnout pouze nemožným snem, stane se to opravdu nemožným.

Když si ale osvojíme tu zázračnou pravdu, že skutečně lze omládnout fyzicky i duševně a dodáme této myšlence energii (přání a touhu), jsme na dobré cestě. Jde o první krok v realizaci. Nezapomeňme, nejúčinnější jsou vždy nejjednodušší věci na světě.