Vztah shen a duše hun

Duše hun náleží prvku dřeva, tedy játrům. Představuje svět duševna, tvořivost. Její ctností je láska. Přichází dítěti tři dny po narození. Má jangovou povahu a je jí vlastní neustálý pohyb (přicházení a odcházení), hledání a objevování. Není ji vlastní klid. Je základní složkou shen, dává mu dynamiku pohybu, který se projevuje naší schopností plánovat, mít sny, vize, mít inspiraci, tvůrčí myšlení, projevuje se schopností mít vztahy apod. Na druhou stranu shen přináší řád, kontroluje a integruje impulzy duše hun do mysli. Aby byl člověk duševně a emočně zdráv, musí být jejich vztah v rovnováze. Jeden  bez druhého tedy nemohou plnit svoji funkci.

Při nerovnováze může docházet buď k tomu, že:

  • Shen nekontroluje hun dostatečně, tj. hun přichází a odchází příliš ,což vede například k hyperaktivitě, neschopnosti odpočívat, zmatenosti, neschopnosti cokoliv dokončit, v extrémních případech až k šílenství nebo naopak
  • Shen kontroluje hun příliš, takže hun nepřichází a neodchází dostatečně, což se například projevuje nerozhodností, nejistotou, letargií, únavou, nezájmem, beznadějí, apatií, skleslostí, nedostatkem vizí, plánů atd.