• Tradiční čínská medicína

Duše yi náleží prvku země, tedy slezině. Představuje střed, ego. Její ctností je rovnocennost, tj. vše je ,,fér“, vše je posuzováno stejným způsobem, bez diskriminace. To umožňuje přijímat vše stejnou měrou. Aby toto fungovalo, je nezbytná znalost sama sebe. S tím přichází sebevědomí a pocit bezpečí, jak ve vztazích, tak ve vztahu ke společnosti. Tento stav…

čtěte více
  • Tradiční čínská medicína

Duše hun náleží prvku dřeva, tedy játrům. Představuje svět duševna, tvořivost. Její ctností je láska. Přichází dítěti tři dny po narození. Má jangovou povahu a je jí vlastní neustálý pohyb (přicházení a odcházení), hledání a objevování. Není ji vlastní klid. Je základní složkou shen, dává mu dynamiku pohybu, který se projevuje naší schopností plánovat, mít…

čtěte více
  • Tradiční čínská medicína

Každá bytost je plná pocitu viny, aniž by si toto sama úplně uvědomovala. Tento pocit viny pak nutí člověka buď k tomu, že sám sebe trestá (tj. je zde pocit hněvu na sebe, nenávisti sebe sama) nebo se pasuje do role záchranáře ostatních (do role oběti, tj. opět je zde skrytý hněv na sebe sama s…

čtěte více
  • Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína vychází z přímé souvislosti psychického a tělesného zdraví.  Poukazuje na obrovskou sílu podvědomí, myšlenek a emocí na zdraví člověka. Každá nemoc má svůj důvod. I podle stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) zánik tělesného, psychického a sociálního utrpení obnovuje zdraví. Ani WHO tedy nemluví o nemoci jako o nehodě, zlovolné náhodě či o pouhém…

čtěte více