Psychické příčiny nemocí z pohledu tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína vychází z přímé souvislosti psychického a tělesného zdraví.  Poukazuje na obrovskou sílu podvědomí, myšlenek a emocí na zdraví člověka. Každá nemoc má svůj důvod. I podle stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) zánik tělesného, psychického a sociálního utrpení obnovuje zdraví. Ani WHO tedy nemluví o nemoci jako o nehodě, zlovolné náhodě či o pouhém následku dědičnosti.

Nemoci mají příčinu ve vlastním podvědomém rozhodnutí klienta. Úspěšnost obnovení zdraví je podle TCM odvislá, zejména u těžkých a chronických onemocnění, na uvědomění si této skutečnosti klientem, lépe řečeno na tom, zda klient prohlédne svou, duši“ a vnitřním prožitkem dospěje k poznání svého podvědomého rozhodnutí. K tomu, jak se ukázalo, je nezbytné dosáhnout otevřenosti srdce. Klíčem k otevřenosti srdce je pak pokora a dosažení otevřenosti mysli. Vyléčit se, znamená zacelit rány na naší duši, v našem srdci a tím dosáhnout celistvosti s vesmírem.

Vraťme se k příčině podvědomého rozhodnutí se k nemoci, je to právě emoční strádání, více či méně únosné pro klienta.  Za emočním strádáním je nutno vidět pocit viny či strach vedoucí k hlubokému zármutku, ublíženosti a následně k hněvu.